October 18, 2018

Probna vozačka dozvola

Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje prvi put položi vozački ispit za upravlјanje motornim vozilima kategotija A1, A2, A, B1 i B sa rokom važenja:

– dve godine licima koja su položila vozački ispit sa navršenih 19 godina života ;
– do navršene 21 godine života licima koja su položila vozački ispit pre navršene 19 godine života.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da:

1) upravlja vozilom brzinom većom od:

– na autoputu 110 km/h,

– na motoputu 90 km/h,

– na ostalim putevima brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće,

Резултат слика за brzina sa probnom vozačkom

2) otpočne i upravlja motornim vozilom ukoliko ima u organizmu alkohola odnosno psihoaktivnih supstanci,

Сродна слика

3) upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 06,00 časova,

4) za vreme vožnje koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju, odnosno opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku,

5) upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B, dok ne navrši 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje se nalazi u tom vozilu i koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu može prevoziti najviše tri lica, uključujući i lice koje vrši nadzor dok ne navrši 18 godina života.

Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom “P”, koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Сродна слика

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail