September 9, 2016

A kategorija

A1 – je kategorija koja omogućava upravljanje motociklom čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW.
Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina. Obuka se sastoji iz potrebnog broja teorijskih i praktičnih časova. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita.

Keeway Speed 125

Keeway Speed 125

 • Kandidat nema vozačku dozvolu
  Teorijska obuka- 40 časova (15.000,00 rsd)
  Praktična obuka- 20 časova (40.000,00 rsd)
 • Kandidat poseduje AM kategoriju
  Teorijska obuka- /
  Praktična obuka-  7 časova (14.000,00 rsd)
 • Kandidat poseduje B1; B; BE; C1; C1E; C; CE; D1; D1E; D
  Teorijska obuka- 7 časova (7.000,00 rsd)
  Praktična obuka- 20 časova (40.000,00 rsd)

Teorijski ispit 5.000,00  se polaže nakon završene teorijske obuke, a praktični 5.000,00 nakon završene praktične obuke.

Slika "Kawasaki ER 500A"

Kawasaki ER 500A

A2 – Kategorija omogućava upravljanje motociklima čija snaga motora nije veća od 35kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg. Obuka se može započeti sa navršenih 17 godina a polaganje vožnje sa 18 godina. Obuka se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela, kao i ispit.

 • Kandidat nema vozačku dozvolu
  Teorijska obuka- 40 časova (15.000,00 rsd)
  Praktična obuka- 30 časova (60.000,00 rsd)
 • Kandidat poseduje AM; A1 kategoriju
  Teorijska obuka- /
  Praktična obuka-  AM: 14 časova (28.000,00 rsd); A1: 7 časova (14.000,00 rsd)
 • Kandidat poseduje B1; B; BE; C1; C1E; C; CE; D1; D1E; D
  Teorijska obuka- 7 časova (7.000,00 rsd)
  Praktična obuka- 30 časova (60.000,00 rsd)

Teorijski ispit 5.000,00 se polaže nakon završene teorijske obuke, a praktični 5.000,00 nakon završene praktične obuke.

Slika "Kawasaki ER 650 AE 6N"

Kawasaki ER 650 AE 6N

A – je kategorija za upravljanje motociklima i teškim triciklima čija snaga prelazi 35 kW. Obuka se može započeti sa navršene 23 godine a polaganje vožnje sa 24 godine. Obuka i ispit se sastoje iz teorijskog i praktičnog dela sa fondom časova u zavisnosti od kategorije koju kandidat već poseduje. Ukoliko kandidat poseduje A2 kategoriju, može započeti obuku pre navršenih 24 godina.

 • Kandidat nema vozačku dozvolu
  Teorijska obuka- 40 časova (15.000,00 rsd)
  Praktična obuka- 40 časova (80.000,00 rsd)
 • Kandidat poseduje AM; A1; A2 kategoriju
  Teorijska obuka- /
 • Teorijski ispit-5.000,00 rsd
  Praktična obuka-  AM: 20 časova (40.000,00 rsd) ; A1: 14 časova (28.000,00 rsd) ; A2: 7 časova (14.000,00 rsd)
 • Kandidat poseduje B1; B; BE; C1; C1E; C; CE; D1; D1E; D
  Teorijska obuka- 7 časova (7.000,00 rsd)
  Praktična obuka- 40 časova (80.000,00 rsd)

Teorijski ispit 5.000,00 se polaže nakon završene teorijske obuke, a praktični 5.000,00 nakon završene praktične obuke.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail