September 9, 2016

Praktična obuka i ispit

 

Praktična obuka kandidata obavlja se na časovima koji traju 45 minuta, ili dva spojena časa u ukupnom trajanju od 90 minuta. Praktičnu obuku možete započeti nakon položenog teorijskog ispita i overenog lekarskog uverenja.

U toku jednog kalendarskog dana kandidat može imati najviše 2 časa praktične obuke u upravljanju vozilom. Ukupan fond časova zavisi od kategorije za koju kandidat polaže.

Plan praktične obuke sadrži:Ilustracija "polaganje na poligonu"

  • Broj časova početne praktične obuke i njihov sadržaj.
  • Broj časova predviđen za izvođenje poligonskih radnji i njihov sadržaj.
  • Broj časova predviđen za izvođenje radnji vozilom i postupanja vozača u uslovima slabog, srednjeg i jakog intenziteta i njihov sadržaj.
  • Broj časova čiji sadržaj određuje instruktor vožnje u zavisnosti od nivoa postignute obučenosti i individualnih osobina svakog pojedinačnog kandidata.

Kandidat mora na svakom času posedovati ličnu kartu i poštovati “dres kod”, u suprotnom će biti udaljen sa časa, isto pravilo važi i za praktični ispit.

Nakon navršenih časova praktične obuke, kandidat dobija pravo da polaže praktični ispit, uz uslov da poseduje potvrdu o položenoj prvoj pomoći.
Polaganje praktičnog ispita počinje izvlačenjem ispitne trase koju računar određuje slučajnim izborom, po dobijenoj trasi kandidat polaže ispit. Sve trase počinju i završavaju se na poligonu. Poligon se nalazi u Leštanima, ul. Maršala Tita, na parkingu restorana ,,Narcis”.

Ilustracija "Prva pomoc"

Prva pomoć

Potvrda o položenom ispitu prve pomoći je jedan od uslova za prijavljivanje praktičnog ispita. Uslov važi za kandidate za vozače koji prvi put stiču pravo na upravljanje motornim vozilom.
Auto škola organizuje polaganje ispita prve pomoći u našoj prostoriji. Kandidat se može prijaviti na kurs u bilo kojoj fazi obuke.

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail