September 9, 2016

B kategorija

B – Kategorija omogućava upravljanje putničkim vozilom, tj vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.5 t i nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača. Kao i vučnim vozilom čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 750 kg. Teorijska obuka, polaganje teorijskog dela ispita i praktična obuka se može vršiti sa navršenih 16 godina, a polaganje praktičnog dela ispita sa navršenih 17 godina.
Obuka podrazumeva 40 časova teorijske i 40 časova praktične obuke.

Teorijski ispit 5.000,00 se polaže nakon završene teorijske obuke, a praktični 5.000,00 nakon završene praktične obuke.

  • Kandidat nema vozačku dozvolu
    Teorijska obuka- 40 časova (15.000,00 rsd)
    Praktična obuka- 40 časova (60.000,00 rsd)
  • Kandidat poseduje AM; A1; A2; A kategoriju
    Teorijska obuka- 7 časova (7.000)
    Praktična obuka-  AM i A1- 35 časova (52.500,00 rsd); A2 i A- 30 časova (45.000,00 rsd
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail