September 9, 2016

CE kategorija

 

CE – je kategorija koja omogućava upravljanje skupom vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i važeća vozačka dozvola C kategorije. Obuka se sastoji od 7 časova praktične obuke. Nakon završenih časova polaže se praktični ispit.

  • Kandidat mora posedovati vozačku dozvolu C kategorije

Teorijska obuka- /
Teorijski ispit- /
Praktična obuka- 7 časova (45.500,00 rsd)
Praktični ispit- 8.000,00

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail