September 9, 2016

Teorijska obuka i ispit

Teorijska obuka kandidata se sprovodi frontalno, grupno ili individualno u učionici koja se nalazi na adresi našeg pravnog lica (Leštane, Save Kovačevića 4a). Časovi teorijske obuke obuhvataju 30 časova predavanja i 10 časova vežbi.
Broj časova koji će kandidat pohađati zavisi od kategorije za koju polaže.

Predavač teorijske obuke sačinjava plan realizacije svakog pojedinačnog časa teorijske obuke. Teorija se vrši u vidu prezentacija uz adekvatnu opremu i literaturu.


Čas teorijske obuke kandidata traje 45 minuta, a odmor između časova 10 minuta.
U toku jednog kalendarskog dana kandidat može imati najviše 3 pojedinačna časa teorijske obuke.

Prisustvo je obavezno na svakom času. Kandidat mora na svakom predavanju posedovati ličnu kartu (ukoliko je čipovana lična karta, umesto nje kandidat može nositi ispis sa čipa lične karte) i poštovati “dres kod”, u suprotnom će biti udaljen sa časa, isto pravilo važi i za teorijski ispit.

Nakon odslušane teorijske nastave i kompletno savladanog gradiva kandidat dobija pravo da polaže teorijski ispit.
Polaganje testova se vrši na računaru u prostoriji auto škole. Kandidat mora imati na polaganju ličnu kartu i vozačku dozvolu (ukoliko je poseduje). Kandidat ima  45 minuta na raspolaganju za rešavanje testa. Računar odmah pri završetku testa prikazuje rezultat ispita.

Položen teorijski ispit važi 18 meseci u toku obuke (važi za sve kategorije koje poseduju položen teorijski ispit).

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail